Historia SZS w Zawoi

 

 

Powstanie i zakres działalności Szkolnego Związku Sportowego
w Gminie Zawoi

 

Powstanie Szkolnego Związku Sportowego w Gminie Zawoja (GSZS) należy wiązaćz początkami Szkolnego Związku Sportowego w Polsce (1957 r.), jednak z pewnym czasowym opóźnieniem, gdyż SZS w początkowych latach swej działalności, obejmował zasięgiem wyłącznie szkolnictwo średnie, a takowego nie było wówczas w Zawoi. Natomiast dzisiejszy GSZS w Zawoi wiąże się ściśle z założeniem Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Suchej Beskidzkiej (1999 r.). Po rejestracji w Sądzie Okręgowym w Bielsku Białej został przyjęty Statut. Założycielami tego towarzystwa byli nauczyciele wychowania fizycznego z całego powstającego powiatu suskiego, wśród nich, jako reprezentant Gminy Zawoja znalazł się mieszkaniec Zawoi, nauczyciel wf-u w szkole w Zawoi Centrum Andrzej Mika. To on był głównym wykonawcą woli PSZS i założycielem GSZS w Zawoi. PSZS w Suchej Beskidzkiej został oficjalnie przyjęty do Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i Związków Sportowych 26 lutego 1999 r., z numerem rejestru 343. Terenem działania Związku jest obszar powiatu suskiego, stąd wniosek, że jest to również początkowa data powstania SZS w Zawoi.

W skład I Zarządu Gminnego SZS w Zawoi po reformie administracyjnej kraju wchodził Andrzej Mika, pełniąc funkcję sekretarza i organizatora sportu, a przewodniczącym został wybrany Krzysztof Jordanek.
Do podstawowych działań Zarządu Oddziału Gminnego należy w szczególności:
- kierowanie całokształtem działalności SZS na swoim terenie;
- reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i występowanie w jego imieniu;
- ustalanie form i planów współdziałania z właściwymi instytucjami i organizacjami na swoim ternie;
- ustalanie klucza wyborczego na podstawie wytycznych władz nadrzędnych;
- zwoływanie Zjazdu i przygotowanie odpowiednich materiałów;
- powoływanie Szkolnych Klubów Sportowych;
- ustalanie i realizowanie budżetu;
- nadzorowanie i koordynowanie działalności SKS oraz udzielanie im pomocy;
- organizowanie imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z obszaru gminy;
- opracowywanie kalendarzy sportowych i preliminarza budżetowego Oddziału na dany rok budżetowy;
- realizowanie na terenie gminy systemu zawodów sportowych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada oraz niektóre zadania z Licaliady);
- wykonywanie innych zadań i czynności nie zastrzeżonych dla kompetencji innych władz SZS .

W kolejnych latach skład Zarządu SZS w Zawoi wyglądał następująco

Skład Zarządu SZS w Zawoi w latach 2000/2004

Prezes Zarządu SZS w Zawoi - Aleksander Wiecheć
Sekretarz - Adam Skupień
Skarbnik - Krzysztof Bartyzel
Członek zarządu - Marek Bogacz

 

Skład Zarządu SZS w Zawoi na rok szkolny 2004/08


1)    Aleksander Wiecheć – Przewodniczący GSZS 
2)    Krzysztof Bartyzel – Sekretarz i organizator
3)    Janusz Rusin – członek Zarządu
4)    Lucyna Sroka – członek Zarządu
5)    Marek Bogacz – członek Zarządu
6)    Marta Skupień - członek
7)    Agnieszka Warta - członek
8)    Łukasz Stopka - członek
9)    Tomasz Maśnica - członek

 

Skład Zarządu i członków SZS w Zawoi w latach 2008/2012

 1. Aleksander Wiecheć - Przewodniczący SZS Zawoja
 2. Łukasz Stopka - v-ce Przewodniczący
 3. Krzystof Bartyzel - koordynator - sekretarz
 4. Marek Bogacz - członek zarządu
 5. Tomasz Maśnica - członek zarządu
 6. Lucyna Sroka - członek zarządu
 7. Marta Skupień - członek SZS
 8. Sieniawska Katarzyna - członek SZS
 9. Warta Agnieszka - członek SZS
 10. Barbara Najder - członek SZS

 

Skład Zarządu i Członków SZS w Zawoi w latach 2012/2014

 1. Aleksander Wiecheć - Przewodniczący
 2. Łukasz Stopka - V-ce Przewodniczący
 3. Krzysztof Bartyzel - koordynator/sekretarz
 4. Marek Bogacz - członek Zarządu
 5. Lucyna Sroka - członek Zarządu
 6. Tomasz Maśnica - członek Zarządu
 7. Janusz Rusin
 8. Warta Agnieszka
 9. Katarzyna Sieniawska
 10. Halina Kozina

Created with mimik

Skontaktuj się z nami

mail: hwszawojacentrum@gmail.com

tel. 33 877 65 60

Zawoja Centrum 2000

Zawoja 34-222

Zapraszamy do współpracy

Interesujesz się szkolnym sportem? Chciałbyś zostć jednym z redaktorów naszej strony? Skontaktuj się z nami. Wystarczą podstawowe umiejętności obsługi komputera.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200